Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Ishacyaah 39:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wiilashaada kaa soo bixi doona, oo aad dhali doontana waa la kaxaysan doonaa, oo iyana waxay ahaan doonaan bohommo jooga daarta boqorka Baabuloon.

akhri dhamaystiran cutubka Ishacyaah 39

arki Ishacyaah 39:7 macnaha guud