Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Ishacyaah 31:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo cabsi ayuu qalcaddiisa kala sii gudbi doonaa, oo amiirradiisuna cabsi aawadeed bay calanka uga carari doonaan, saas waxaa leh Rabbiga dabkiisu Siyoon ku jiro oo foornadiisuna ay Yeruusaalem taallo.

akhri dhamaystiran cutubka Ishacyaah 31

arki Ishacyaah 31:9 macnaha guud