Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Ishacyaah 27:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Miyuu isaga wax ugu dhuftay siduu wax ugu dhuftay kuwii isaga wax ku dhuftay oo kale? Amase isaga ma la dilay sidii layntii kuwuu laayay oo kale?

akhri dhamaystiran cutubka Ishacyaah 27

arki Ishacyaah 27:7 macnaha guud