Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Ishacyaah 2:20 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo maalintaas dadku sanamyadooda lacagta ah iyo sanamyadooda dahabka ah oo ay u samaysteen inay caabudaan waxay u tuuri doonaan jiirarka iyo fiidmeeraha,

akhri dhamaystiran cutubka Ishacyaah 2

arki Ishacyaah 2:20 macnaha guud