Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Hoosheeca 7:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxay boqorka kaga farxiyaan xumaantooda, oo amiirradana beentooda.

akhri dhamaystiran cutubka Hoosheeca 7

arki Hoosheeca 7:3 macnaha guud