Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Hoosheeca 3:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed iyadaan ku soo iibsaday shan iyo toban xabbadood oo lacag ah, iyo xomeer iyo badh oo shaciir ah.

akhri dhamaystiran cutubka Hoosheeca 3

arki Hoosheeca 3:2 macnaha guud