Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Hoosheeca 2:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haah, oo carruurteeda uma aan naxariisan doono, waayo, waa dhillo carruurteed.

akhri dhamaystiran cutubka Hoosheeca 2

arki Hoosheeca 2:4 macnaha guud