Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Hoosheeca 14:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Dibunoqoshadooda waan bogsiin doonaa, oo waxaan iyaga u jeclaan doonaa si ikhtiyaar ah, waayo, cadhadaydii way ka noqotay.

akhri dhamaystiran cutubka Hoosheeca 14

arki Hoosheeca 14:4 macnaha guud