Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Hoosheeca 14:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Erayo ula taga Rabbiga, oo waxaad ku tidhaahdaan, Xumaanta oo dhan naga fogee oo si wanaagsan noo aqbal, oo annaguna waxaan sidii dibi qurbaan ah kuu siin doonnaa caabudidda bushimahayaga.

akhri dhamaystiran cutubka Hoosheeca 14

arki Hoosheeca 14:2 macnaha guud