Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Hoosheeca 13:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo waxaan iyaga uga hor iman doonaa sida orso gabneheedii laga gablamiyey, oo waxaan jeexjeexi doonaa xuubkii wadnahooda, oo halkaasaan iyaga ku baabbi'in doonaa sidii gool libaax oo kale, oo waxaa iyaga dildillaacsan doona dugaagga.

akhri dhamaystiran cutubka Hoosheeca 13

arki Hoosheeca 13:8 macnaha guud