Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Hoosheeca 10:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Qalbigoodu waa kala qaybsan yahay, oo haatan waxaa lagu heli doonaa gardarro. Meelahooda allabariga ayuu wax ku dhufan doonaa, oo tiirarkoodana wuu wada kharribi doonaa.

akhri dhamaystiran cutubka Hoosheeca 10

arki Hoosheeca 10:2 macnaha guud