Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Hoosheeca 10:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Nafsaddiinna xaqnimo wax ugu beerta, oo si naxariista waafaqsan wax u goosta, oo jabsada dhulkiinna jeexan, waayo, waa wakhti ku habboon in Rabbiga la doondoona, ilaa uu yimaado oo uu xaqnimo idinku soo dejiyo.

akhri dhamaystiran cutubka Hoosheeca 10

arki Hoosheeca 10:12 macnaha guud