Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Gabaygii Sulaymaan 8:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Beercanabkayga ah kan aan iska leeyahay, hortayduu ku yaal, Haddaba Sulaymaanow, adigu waxaad heli doontaa kun, Kuwa midhihiisa dhawraana laba boqol.

akhri dhamaystiran cutubka Gabaygii Sulaymaan 8

arki Gabaygii Sulaymaan 8:12 macnaha guud