Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Gabaygii Sulaymaan 7:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Madaxaagu sida Buur Karmel oo kale wuu dheer yahay, Oo timaha madaxaaguna waa sida guduud oo kale, Oo boqorkuna wuu ku xidhan yahay.

akhri dhamaystiran cutubka Gabaygii Sulaymaan 7

arki Gabaygii Sulaymaan 7:5 macnaha guud