Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Gabaygii Sulaymaan 2:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Anigu waxaan ahay ubaxnarjiska Shaaroon, Iyo ubaxshooshanka dooxooyinka.

akhri dhamaystiran cutubka Gabaygii Sulaymaan 2

arki Gabaygii Sulaymaan 2:1 macnaha guud