Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Gabaygii Sulaymaan 1:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Taada naagaha ugu qurux badanay, haddaadan aqoon, Waxaad daba gashaa adhiga raadkiisa, Oo waxaad waxarahaaga ag daajisaa teendhooyinka adhijirrada.

akhri dhamaystiran cutubka Gabaygii Sulaymaan 1

arki Gabaygii Sulaymaan 1:8 macnaha guud