Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Gabaygii Sulaymaan 1:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Gabdhaha reer Yeruusaalemow, Anigu waan madoobahay, laakiinse waan u qurxoonahay Sida teendhooyinkii reer Qedaar Iyo sida daahyadii Sulaymaan.

akhri dhamaystiran cutubka Gabaygii Sulaymaan 1

arki Gabaygii Sulaymaan 1:5 macnaha guud