Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Esteer 7:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo haddana maalintii labaad intii la fadhiyey martiqaadkii khamriga ayaa boqorkii Esteer ku yidhi, Boqorad Esteeray, baryadaadu waa maxay? Waa lagu siinayaaye. Maxaad i weyddiisanaysaa? Xataa hadday boqortooyada badhkeed tahay, waa laguu yeelayaaye.

akhri dhamaystiran cutubka Esteer 7

arki Esteer 7:2 macnaha guud