Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Esteer 6:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa boqorka addoommadiisii waxay isaga ku yidhaahdeen, Bal eeg, Haamaan baa taagan barxadda. Kolkaasaa boqorkii yidhi, Ha soo galo.

akhri dhamaystiran cutubka Esteer 6

arki Esteer 6:5 macnaha guud