Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Esteer 6:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo weliba intay isagii la sii hadlayeen waxaa yimid boqorka midiidinnadiisii, oo u soo dhaqsaday inay haddiiba Haamaan keenaan martiqaadkii Esteer diyaarisay.

akhri dhamaystiran cutubka Esteer 6

arki Esteer 6:14 macnaha guud