Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Esteer 5:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Haamaan maalintaas wuxuu dibadda u baxay isagoo faraxsan oo qalbiga ka rayraynaya. Laakiinse Haamaan markuu arkay Mordekay oo jooga boqorka iriddiisa, oo aan isaga u istaagin, una gariirin, ayuu Mordekay aad iyo aad ugu cadhooday.

akhri dhamaystiran cutubka Esteer 5

arki Esteer 5:9 macnaha guud