Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Esteer 2:20 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo Esteerna weli ma ay sheegin qoladeedii iyo dadkeedii toona, sidii Mordekay ku amray; waayo, Esteer amarkii Mordekay bay u addeeci jirtay sidii markii uu korinayay oo kale.

akhri dhamaystiran cutubka Esteer 2

arki Esteer 2:20 macnaha guud