Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Daanyeel 1:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Boqorkiina wuxuu rukun uga dhigay iyagii in ka mid ah cuntadiisii wanaagsanayd iyo khamrigii uu cabbi jiray, oo wuxuu amray in intii saddex sannadood ah la quudiyo si ay dabadeed boqorka isu hor taagaan.

akhri dhamaystiran cutubka Daanyeel 1

arki Daanyeel 1:5 macnaha guud