Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cobadyaah 1:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Reer Teemaanow, raggiinna xoogga badanu way wada nixi doonaan, oo sidaas daraaddeed mid kasta oo buurta Ceesaw ka yimid ayaa laynta ku go'i doona.

akhri dhamaystiran cutubka Cobadyaah 1

arki Cobadyaah 1:9 macnaha guud