Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cobadyaah 1:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kulli dadkii aad axdiga la lahaan jirteen oo dhammu waxay idinku celiyeen tan iyo soohdinta, oo dadkii nabadda idinla lahaan jiray ayaa idin khiyaanay, wayna idinka adkaadeen, oo kuwii kibistiina cuni jiray ayaa dabin idiin dhigay, oo innaba waxgarasho ma leh.

akhri dhamaystiran cutubka Cobadyaah 1

arki Cobadyaah 1:7 macnaha guud