Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cobadyaah 1:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

In kastood meel kore fuushaan sida gorgorka, iyo in kastoo buulkiinna laga dhiso xiddigaha dhexdooda, halkaas waan idinka soo dejin doonaa, ayaa Rabbigu leeyahay.

akhri dhamaystiran cutubka Cobadyaah 1

arki Cobadyaah 1:4 macnaha guud