Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cobadyaah 1:21 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo badbaadiyayaaluna waa iman doonaan Buur Siyoon, si ay buurta Ceesaw u xukumaan, oo boqortooyadana waxaa lahaan doona Rabbiga.

akhri dhamaystiran cutubka Cobadyaah 1

arki Cobadyaah 1:21 macnaha guud