Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cobadyaah 1:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo dadka koonfur degganu waxay hantiyi doonaan buurta Ceesaw, oo kuwa bannaanka degganuna waxay hantiyi doonaan dalka reer Falastiin, oo weliba waxay hantiyi doonaan dalka reer Efrayim, iyo dalka reer Samaariya, oo reer Benyaamiinna waxay hantiyi doonaan dalka Gilecaad.

akhri dhamaystiran cutubka Cobadyaah 1

arki Cobadyaah 1:19 macnaha guud