Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Caamoos 7:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Caamoos jawaabay oo wuxuu Amasyaah ku yidhi, Anigu nebi ma aan ahayn, nebi wiilkiisna ma aan ahayn, laakiinse waxaan jiray adhijir iyo mid midhaha darayga urursada,

akhri dhamaystiran cutubka Caamoos 7

arki Caamoos 7:14 macnaha guud