Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Caamoos 4:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Beytel kaalaya, oo xadgudba, Gilgaal kaalaya, oo xadgudubyo sii badiya, oo subax walba allabaryadiinna keena, oo marba saddexdii maalmood waxaad keentaa meeltobnaadyadiinna.

akhri dhamaystiran cutubka Caamoos 4

arki Caamoos 4:4 macnaha guud