Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Caamoos 2:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo kuwa xoogga leh kii ugu geesinimo badanuna maalintaas wuu carari doonaa isagoo qaawan, ayaa Rabbigu leeyahay.

akhri dhamaystiran cutubka Caamoos 2

arki Caamoos 2:16 macnaha guud