Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Boqorradii Labaad 9:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo markaad halkaas tagto waxaad doondoontaa Yeehuu ina Yehooshaafaad oo ahaa ina Nimshii, oo u tag oo walaalihiis ka dhex kici, oo intaad kaxaysid qol hoose la gal.

akhri dhamaystiran cutubka Boqorradii Labaad 9

arki Boqorradii Labaad 9:2 macnaha guud