Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Boqorradii Labaad 21:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba Manaseh falimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan, iyo dembigiisii uu dembaabay oo dhammu sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka Yahuudah?

akhri dhamaystiran cutubka Boqorradii Labaad 21

arki Boqorradii Labaad 21:17 macnaha guud