Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Boqorradii Labaad 2:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasay u soo noqdeen isagoo weli Yerixoo iska jooga; oo wuxuu ku yidhi, Sow idinkuma odhan, Ha tegina?

akhri dhamaystiran cutubka Boqorradii Labaad 2

arki Boqorradii Labaad 2:18 macnaha guud