Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Boqorradii Labaad 1:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba Axasyaah falimihiisii kale ee uu sameeyey sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka Israa'iil?

akhri dhamaystiran cutubka Boqorradii Labaad 1

arki Boqorradii Labaad 1:18 macnaha guud