Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Boqorradii Kowaad 5:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba sidaas daraaddeed amar in Lubnaan layga soo jaro geedo kedar ah, oo addoommadayduna waxay la jiri doonaan addoommadaada, oo addoommadaadana in alla intii aad tidhaahdid ayaan kaaga kiraysan; waayo, waad garanaysaa inaan dhexdayada lagu arag wax dhirta u jari kara sida reer Siidoon.

akhri dhamaystiran cutubka Boqorradii Kowaad 5

arki Boqorradii Kowaad 5:6 macnaha guud