Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Boqorradii Kowaad 19:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo markaasaa Axaab wuxuu Yesebeel u sheegay kulli wixii Eliiyaah sameeyey oo dhan, iyo siduu nebiyadii oo dhan seef ugu laayay.

akhri dhamaystiran cutubka Boqorradii Kowaad 19

arki Boqorradii Kowaad 19:1 macnaha guud