Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Boqorradii Kowaad 11:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo ku amray wax ku saabsan waxan kuwaasoo ah inuusan raacin ilaahyo kale; laakiinse isagu ma uu xajin wixii Rabbigu ku amray.

akhri dhamaystiran cutubka Boqorradii Kowaad 11

arki Boqorradii Kowaad 11:10 macnaha guud