Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Bilowgii 47:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Yuusuf gudaha galay oo uu Fircoon u warramay, wuxuuna ku yidhi, Aabbahay iyo walaalahay, iyo adhigoodii, iyo lo'doodii, iyo waxay haystaan oo dhammu way ka yimaadeen dalkii Kancaan, oo bal eeg, haatan waxay joogaan dalka Goshen.

akhri dhamaystiran cutubka Bilowgii 47

arki Bilowgii 47:1 macnaha guud