Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Bilowgii 33:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Yacquubna nabad buu ku yimid magaaladii Shekem, oo ku taal dalka Kancaan, markuu ka yimid Fadan Araam; oo wuxuu degay magaalada horteeda.

akhri dhamaystiran cutubka Bilowgii 33

arki Bilowgii 33:18 macnaha guud