Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Bilowgii 25:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxayna degganaayeen tan iyo Xawiilaah iyo Shuur tan ku hor taal Masar, haddaad u kacdo xagga Ashuur. Walaalihiis oo dhan hortooda ayuu degay.

akhri dhamaystiran cutubka Bilowgii 25

arki Bilowgii 25:18 macnaha guud