Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Bilowgii 23:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaasaa berrinkii Cefroon, oo Makfelah ku yiil, oo Mamre ku hor yiil, berrinkii iyo godkii ku dhex yiil, iyo geedihii ku yiil berrinkii, iyo xuduudkii ku wareegsanaa oo dhanba waxaa lagu xaqiijiyey

akhri dhamaystiran cutubka Bilowgii 23

arki Bilowgii 23:17 macnaha guud