Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Baxniintii 9:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Rabbiguna waa sii qallafiyey Fircoon qalbigiisii, oo isna ma uu dhegaysan iyagii, sidii Rabbigu Muuse ku yidhi.

akhri dhamaystiran cutubka Baxniintii 9

arki Baxniintii 9:12 macnaha guud