Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Baroorashadii Yeremyaah 5:22 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse dhammaantayoba waad na diidday. Oo aad baad noogu cadhootay.

akhri dhamaystiran cutubka Baroorashadii Yeremyaah 5

arki Baroorashadii Yeremyaah 5:22 macnaha guud