Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Baroorashadii Yeremyaah 2:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sayidku sidee buu xanaaqiisii magaalada Siyoon daruur ugu daboolay! Quruxdii dadka Israa'iilna samaduu ka soo tuuray oo dhulkuu ku soo xooray, Oo maalintii cadhadiisa meeshuu cagaha dhigan jiray sooma uu xusuusan.

akhri dhamaystiran cutubka Baroorashadii Yeremyaah 2

arki Baroorashadii Yeremyaah 2:1 macnaha guud