Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Ayuub 10:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

In kastoo aad ogtahay inaanan sharrow ahayn, Oo uusan jirin mid gacantaada iga samatabbixinaya?

akhri dhamaystiran cutubka Ayuub 10

arki Ayuub 10:7 macnaha guud