Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yuudas 1:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Si la mid ah Sodom iyo Gomora iyo magaalooyinkii kale ee ku wareegsanaa oo sinaystay oo jidh kale uga daba orday, ayaa masaal laga dhigay, iyagoo ciqaabta dabka weligiis ah ku silcaya.

akhri dhamaystiran cutubka Yuudas 1

arki Yuudas 1:7 macnaha guud