Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yuudas 1:22 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kuwa shakisan u naxariista;

akhri dhamaystiran cutubka Yuudas 1

arki Yuudas 1:22 macnaha guud