Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yuudas 1:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse idinku, gacaliyayaalow, xusuusta hadalladii rasuulladii Rabbigeenna Ciise Masiix ay hore idinkula hadleen.

akhri dhamaystiran cutubka Yuudas 1

arki Yuudas 1:17 macnaha guud