Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yooxanaa 5:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kii la bogsiiyeyse ma uu oqoonin kuu ahaa, waayo, Ciise waa tegey, maxaa yeelay, dad badan ayaa meeshaas joogay.

akhri dhamaystiran cutubka Yooxanaa 5

arki Yooxanaa 5:13 macnaha guud